Financiële verantwoording

In deze paragraaf wordt in hoofdlijnen ingegaan op de financiële ontwikkeling over het jaar 2017. Hier wordt eerst (de ontwikkeling van) het resultaat weergegeven. Dit betreft het resultaat ten opzichte van de zogeheten "bijgestelde begroting", dat is de begroting inclusief de door de gemeenteraad geaccordeerde begrotingswijzigingen. Daarna wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het vermogen en de belangrijkste oorzaken daarvan. Tot slot wordt een inzicht gegeven in de ontwikkelingen van de investeringen in 2017.