Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT heeft tot doel om:

  • De bezoldiging van topfunctionarissen te maximeren (bezoldigingsmaximum, verbod op bonussen of variabele beloningen en een verbod op hoge beëindigingsvergoedingen).
  • Te zorgen voor transparantie door publicatie en verantwoording in de jaarrekening van a) de bezoldiging van topfunctionarissen en b) de bezoldiging van overige functionarissen voor zover deze meer bedraagt dan de algemene bezoldigingsnorm.

Als topfunctionaris voor de gemeente zijn gedefinieerd de gemeentesecretaris en de griffier omdat zij leiding geven aan de hele organisatie (gemeentesecretaris aan de ambtelijke organisatie en de griffier aan de aparte organisatie griffie).

In onderstaande tabel treft u de publicatieverplichting aan in het kader van de WNT.

Overzicht topfunctionarissen

2017

2017

Naam

A. Vergouwe

H. Sepers

Functie

gemeentesecretaris /

algemeen directeur

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1-31/12

1/1-31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,05

1

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 122.021,36

€ 81.616,27

Beloningen betaalbaar

op termijn

€ 16.764,24

€ 11.479,95

Subtotaal

€ 138.785,60

€ 93.096,22

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

€ 0

€ 0

Totaal bezoldiging

€ 138.785,60

€ 93.096,22

Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum

€ 181.000

€ 181.000

Motivering indien overschrijding

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016

A. Vergouwe

H. Sepers

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1-31/12

1/1-31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,04

1

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 112.731,90

€ 77.367,24

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 14.424,90

€ 9.723,90

Totale bezoldiging 2016

€ 127.156,80

€ 87.091,14