Informatisering en automatisering

In 2017 is het informatiebeleid 2018-2021 op- en vastgesteld. Dit informatiebeleid is gericht op toekomstige ontwikkelingen als verdergaande digitalisering en beheersing van informatie. Informatiebeleid wordt gekoppeld aan het reeds bestaande vervangingsplan om de kwaliteit van de huidige voorzieningen planmatig op orde te houden.

Om te gaan voldoen aan de Baseline informatiebeveiliging van de Nederlandse gemeenten is in 2017 gewerkt aan de bewustwording voor informatieveiligheid. In het verlengde hiervan is gestart met de uitwerking van maatregelen binnen de gemeentelijke organisatie. De reden is veranderende wetgeving rondom privacy. Hiermee bereiden wij ons voor op de AVG, welke per 25 mei 2018 ingaat als vervanging van de wet bescherming persoonsgegevens (WBP).