Inkoop en aanbesteding

Naast het uitvoeren van diverse inkoopprojecten (telefooncentrale, kopieerapparatuur, energiecontracten etc.) zijn in 2017 de inkoopcontracten gescreend en is gezocht naar een geschikt contractmanagementsysteem. Het opschoningstraject (opzeggen en aanbesteden van verouderde en overbodige contracten) is nog niet afgerond en loopt door in 2018. Het managen van grote contracten (zoals leerlingenvervoer) krijgt meer aandacht.

Omdat de Aanbestedingswet expliciet voorschrijft dat inhuurcontracten voortaan niet meer onder het 2B-regime (een lichtere aanbestedingsprocedure) vallen, is een aantal inhuurcontracten aangepast aan de nieuwe eisen. Nieuwe inhuurcontracten worden conform het aanbestedingsbeleid aanbesteed.