Schatkistbankieren

Om de staatschuld te beperken, moeten gemeenten hun overtollige liquide middelen aanhouden in de schatkist bij het Rijk of uitzetten bij medeoverheden. In 2017 is dit niet van toepassing geweest.