Gemeentelijk vastgoed

De gemeente heeft 100 panden in eigendom. Ten opzichte van het jaar 2016 zijn dit 10 objecten minder.
De onderverdeling van deze panden naar soort vastgoed vindt plaats volgens de laatst vastgestelde vastgoedlijst en is in onderstaande tabel opgenomen.

Soort vastgoed

Sublabel

Aantal

Maatschappelijk vastgoed

Onderwijs
Sport
Welzijn
Cultuur
Economie en Toerisme
Intern vastgoed (bestuurlijke en ambtelijke huisvesting)

30

9

4

1

3

5

Commercieel vastgoed

Horeca
Kantoor
Detailhandel
Bedrijfsruimte
Kinderdagverblijf/ BSO

0

0

0

6

1

Overig vastgoed

Woningen
Ontwikkelingsvastgoed

11

1

Bijzonder vastgoed

Erfgoed/historie

29