Lokale lastendruk

Jaarlijks brengt het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Universiteit Groningen) het niveau en de ontwikkeling van de lokale lasten in kaart. Bij het vergelijken van de woonlasten wordt er onder meer gekeken naar de OZB, afvalstoffenheffing en rioolbelasting.

In de editie 2017 van de Atlas van de lokale lasten zijn de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in Gorinchem berekend op € 708. Landelijk gezien neemt Gorinchem daarmee een 133e plaats in (oplopend van goedkoop naar duur).