Niet-vastgoed

Wegen

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2017 primitief

Begroting 2017 na wijziging

Realisatie

Vrijval

Verschil

Wegen

- Regulier (klein) onderhoud

940

940

963

-

-24

De geplande onderhoudswerkzaamheden aan onze wegverharding zijn in 2017 gerealiseerd / uitgevoerd binnen het beschikbare budget.

Groen

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2017 primitief

Begroting 2017 na wijziging

Realisatie

Vrijval

Verschil

Groen

- Regulier (klein) onderhoud

666

666

645

-

22

Het groenonderhoud is in 2017 conform de vastgestelde uitgangspunten en nagenoeg binnen het beschikbare budget uitgevoerd.

Riolering

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2017 primitief

Begroting 2017 na wijziging

Realisatie

Vrijval

Verschil

Riolering

- Regulier (klein) onderhoud

281

281

299

-

-18

De in 2017 geplande onderhoudswerkzaamheden aan het rioolstelsel, zoals deze zijn opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan, zijn in 2017 gerealiseerd met een lichte overschrijding van het budget.

Water

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2017 primitief

Begroting 2017 na wijziging

Realisatie

Vrijval

Verschil

Water

- Regulier (klein) onderhoud

20

20

20

-

-

Het onderhoud watergangen is in 2017 conform de vastgestelde uitgangspunten en nagenoeg binnen het beschikbare budget uitgevoerd.

Veerboten

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2017 primitief

Begroting 2017 na wijziging

Realisatie

Vrijval

Verschil

Veerboten

- Regulier (klein) onderhoud

204

204

678

-

-474

Door de aanvaring van de Gorinchem X op 26 september 2017 bedragen de reparatiekosten naar schatting afgerond € 493.000. Deze kosten zijn geclaimd bij de verzekering.

Havens

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2017 primitief

Begroting 2017 na wijziging

Realisatie

Vrijval

Verschil

Havens

- Regulier (klein) onderhoud

64

64

76

-

-12

- Groot onderhoud 2017 en voorgaande jaren

605

605

150

6

448

In 2017 is de voorbereiding gestart voor het baggeren van de voorhaven aan de Merwedezijde en de Lingehaven. Ook is onderhoud uitgevoerd aan de Lingesluis, waaronder schilderwerk en zijn er een aantal kleine steigers vervangen.

In 2017 is regulier schilderwerk uitgevoerd aan de bruggen in de Lingehaven.

Het in 2017 geplande baggerwerk oorspronkelijk geraamd op € 500.000 wordt in 2018 uitgevoerd. In 2017 zijn de voorbereidingen voor het aanbestedingstraject opgestart, de aanbesteding zal medio 2018 plaatsvinden.

Bruggen, kunstwerken en duikers

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2017 primitief

Begroting 2017 na wijziging

Realisatie

Vrijval

Verschil

Bruggen, kunstwerken en duikers

- Regulier (klein) onderhoud

74

74

45

-

29

- Groot onderhoud 2017 en voorgaande jaren

63

63

46

4

12

De geplande onderhoudswerkzaamheden aan onze bruggen, kunstwerken en duikers zijn in 2017 gerealiseerd en uitgevoerd binnen het beschikbare budget.

Openbare verlichting

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2017 primitief

Begroting 2017 na wijziging

Realisatie

Vrijval

Verschil

Openbare verlichting

- Regulier (klein) onderhoud

77

77

68

-

9

- Groot onderhoud 2017 en voorgaande jaren

38

38

5

-

33

De geplande onderhoudswerkzaamheden aan onze openbare verlichting zijn in 2017 gerealiseerd en uitgevoerd binnen het beschikbare budget.