Lijst van verbonden partijen

De gemeente Gorinchem heeft te maken met diverse verbonden partijen. Deze verbonden partijen zijn in te delen in de volgende categorieën:

 1. Gemeenschappelijke Regelingen (GR)
 2. Vennootschappen en coöperaties
 3. Stichtingen

In onderstaand overzicht wordt per categorie aangegeven welke verbonden partijen hiertoe behoren. Per verbonden partij wordt een nadere detaillering gegeven.

 1. Gemeenschappelijke Regelingen
  • GR DG&J
  • GR OZHZ
  • GR Veiligheidsregio ZHZ
  • GR Regio AV
  • GR GEVUDO
  • GR Uitvoeringsorganisatie Participatiewet AVRES
  • GR Reinigingsdienst Waardlanden
  • GR Bureau Openbare Verlichting
 2. Vennootschappen en coöperaties
  • Hoog Dalem C.V.
  • C.V. ROM-S, Beheer BV ROM-S
  • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
  • Oasen N.V.
  • Eneco Groep N.V.
  • Stedin Holding N.V.
  • MLL Beheer B.V.
  • Gemeente Gorinchem Deelneming B.V.
  • Coöperatie ParkeerService U.A.
 3. Stichtingen
  • Stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem
  • Stichting Vesting3hoek
  • Stichting A27
  • Stichting Security 5