Inleiding

Deze paragraaf laat zien of de financiële positie van de gemeente toereikend is om eventuele financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Wij leggen verantwoording af over de beschikbare weerstandscapaciteit, de benodigde weerstandscapaciteit, het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen.