Algemene dekkingsmiddelen

Alle lasten en baten die samenhangen met gemeentelijke producten worden direct binnen de programma's 1 tot en met 9 verantwoord. Daarnaast heeft de gemeente diverse inkomsten en uitgaven waarvoor die directe koppeling ontbreekt: de algemene dekkingsmiddelen. Deze baten en lasten worden verantwoord in dit programma van de jaarstukken.