Met wie hebben we dit samen gedaan?

Partijen die een bijdrage leveren aan dit programma zijn:

  • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)
  • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
  • Stichting Security 5
  • Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR)
  • Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)
  • Veiligheidshuis
  • MLL Beheer B.V.
  • Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J)
  • Politie
  • Brandweer