Wat hebben we bereikt met het programma Verkeer en vervoer?

Doel

'Bewoners, ondernemers en bezoekers zijn tevreden over de bereikbaarheid, (verkeers)veiligheid en bruikbaarheid van wegen, water- en spoorwegen binnen de gemeente.'

Raadsopdrachten

'Mobiliteit'
In oktober jl. is de kaderstelling van de raadsopdracht Mobiliteit vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten bepaald voor de uitwerking van de raadsopdracht, die vanaf 2018 zal plaatsvinden. In de raadsopdracht is onder andere opgenomen dat de uitwerking aan moet sluiten bij de Visie van de Stad die dient als input voor de Omgevingsvisie en wordt de prioriteit van de diverse uit te werken onderdelen aangegeven.

'Veerdienst'
De visie op de verduurzaming van Riveer is vertaald in de businesscase 'elektrisch varen'. Dit samen met de gemeenten Woudrichem, Hardinxveld-Giessendam en Werkendam. Dit heeft geleid tot het initiatief om een Ferry Innovation Centre (FIC) op te richten. CoCo –Yachts maakt het ontwerp voor een elektrische ferry in opdracht van de gemeente. De bouw van de ferry zal Europees worden aanbesteed.

Maatschappelijke effecten

Indicator

B/F

Gerealiseerd

Soort

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

B

% t.o.v. het totaal aantal ongevallen

PI

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

B

% t.o.v. het totaal aantal ongevallen

PI