Wat hebben we bereikt met het programma Economie?

Doel

'Gorinchem is een economisch vitale stad, aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.'

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Gemeentelijke structuurvisie

2009

Raadsopdracht Binnenstad/Stadspromotie

2015

Winkeltijdenverordening

2017

Raadsopdrachten

Raadsopdracht Binnenstad/Stadspromotie
Een gezamenlijke visie en strategie op de citymarketing is vastgesteld. Invulling is gegeven aan de hospitality-onderdelen contentbeheer en evenementenorganisatie. Toegewerkt is naar een nieuwe organisatiestructuur voor de binnenstad. Begin 2018 zal de Stichting Gorinchem Citymarketing van start gaan. In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van deze organisatie en de hierop betrekking hebbende financiering en het activiteitenprogramma voor het jaar 2018.

Maatschappelijke effecten

Indicator

B/F

Gerealiseerd

Resultaat

Soort

Functiemenging
Verhouding tussen woningen en banen

B

%
0=alleen woningen, 100= alleen banen

PI

Vestigingen van bedrijven

B

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

PI

Waardering vestigingsklimaat gemeente

F

Score 1-10

Onbekend

ME

Waardering ondernemingsklimaat gemeente

F

Score 1-10

6,8

ME

Aantal overnachtingen op camperplaatsen

F

Aantal per jaar

3.568

PI