Wat hebben we bereikt met het programma Sport, cultuur en recreatie?

Doel

'Gorinchem is een aantrekkelijke stad waarin veel te doen en te beleven is op het gebied van sport, cultuur en recreatie.'

Maatschappelijke effecten

Indicator

B/F

Gerealiseerd

Soort

Sporters
In georganiseerd en niet georganiseerd verband

B

% vanuit Gorcumse burgerpeiling

PI

Actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden

F

% vanuit Gorcumse burgerpeiling

PI