Wat hebben we bereikt met het programma Volksgezondheid en Duurzaamheid?

Doel

'Gorinchem is een schone, duurzame en leefbare stad, waar we onze inwoners vitaal en gezond houden.'

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Lokaal gezondheidsbeleid

2007

Beleidsplan Duurzaamheid

2017

Raadsopdrachten

'Beleidsplan Duurzaamheid'
Is vastgesteld op 15 juni 2017 en vanaf 2018 wordt uitvoering gegeven aan het plan 2018-2022.

Maatschappelijke effecten

Indicator

B/F

Gerealiseerd

Soort

Omvang huishoudelijk restafval

B

De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval in kg

PI

Hernieuwbare elektriciteit

B

% Hernieuwbare elektriciteit van totaal verbruikte elektriciteit

PI

Waardering algehele persoonlijke gezondheid

F

Score 1-10

ME

Duurzaamheidscore

F

Score 1-100

PI